Stäng ×

Klicka för Gammelskogen!

Vänta på sponsorns sida. Då räddas en bit skog.

00.028.627:39 kr insamlat

Bevara Skarnhålans gammelskog!

Skarnhålans gammelskog

Naturarvet skriver kontrakt på Skarnhålans gammelskog idag på Biologiska mångfaldens dag 2018! Läs mer om denna fantastiska nyhet på denna sida!

GE EN ÖRONMÄRKT GÅVA TILL SKARNHÅLANS GAMMELSKOG GENOM ATT KLICKA HÄR!


RÖSTA PÅ NATURARVET I NATURBONUSEN 2018!
Naturarvet skyddar gammelskog

Nu har nyhetsbrevet från Naturkompaniet skickats ut. I mejlet finns en länk till omröstningen i Naturbonusen 2018. Har du anmält att du vill ha det men hittar det inte så titta först i tex skräpkorgen. Hör annars av dig till Naturkompaniet om du är medlem i kundklubb 365 men inte har fått nyhetsbrevet.


Vill du vara med och bevara gammelskog?

Bli skogsfadder – KLICKA HÄR!

Ge en gåva till Naturarvet direkt genom att KLICKA HÄR!

Swish 9011172  |  BG 901-1172  |  PG 901117-2

Gammelskog är ett ekosystem med lång kontinuitet, en skog i balans, många olika träd i olika åldrar och med död ved som rakor och lågor. Där finns livsrum för en mångfald av växter och djur, som också är en del av gammelskogen. Där får kolet lagras och ligga kvar i orörd mark. Där trivs du och jag för vi kan uppleva harmonin i det vilda, det tysta, det glädjerika sköna.

Var med på resan och bygg ett naturarv av svensk gammelskog genom Naturarvet. Hittills har tre skogar skyddats genom Naturarvets arbete. Nu är ambitionen att öka takten och skydda fler skogar snabbare. När vi är många tillsammans så går det. Privatpersoner, företag, andra organisationer, skogsägare – hela folket – Din och min insats skyddar Sveriges sista gammelskogar!

Senaste nyheterna

  • En brand utbröt på tisdag eftermiddag vid en rastplats i östra änden Stora Iglekärr, sjön som givit namn till Iglekärrs gammelskog, som Naturarvet förvärvade 2012 och invigde 2016, då den också blev naturreservat. Branden är under kontroll men en del värden har gått förlorade. Samtidigt kan en brand på sikt gynna biologisk mångfald i vissa […]

    Läs mer
  • Limbo – att oförskyllt hamna i ett ingenmansland.  Efter en fantastisk insamling under 2017 har vi hamnat i ett limbo; 1. Vi väntar på Lantmäteriet så att vi kan få slutföra förvärvet av Sollidens gammelskog. 2. Vi hade allt klart för förvärv av ny mark före årsskiftet men en virkesuppköpare kontrade vår värdering från Sveriges […]

    Läs mer
  • Läs Lo Jarls insändare i NWT om att du som äger skog har alternativ för att rädda den. Gå gärna in på vår Facebooksida och gilla och dela artikeln. Vem vet kanske någon skogsägare får upp ögonen för Naturarvet? Passa på att gilla och följa Naturarvet på Facebook. Du kan också enkelt dela artikeln på […]

    Läs mer